Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
BDK 2021 - X. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik E-Kongresi
Mezuniyet 2020
Akreditasyon
Bölümümüz
Mezun İzleme Sistemi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ MEZUN İZLEME KOMİSYONU

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olan bütün öğrencilerle daha etkili iletişime geçebilmek, mezuniyet sonrası durum analizi yapmak, sonrasında fakülte ve bölüm aidiyetine yönelik aktivite planlaması yapmak ve aramızda güçlü bir bağ oluşturmak için “Mezun İzleme Komisyonu” oluşturduk.

Bu komisyonun amaçlarından biri de mezuniyetten sonra bölümümüz mezunlarının çalışma durumu, mezuniyet sonrasında karşılaştıkları sorunlar, öğrenim süreçlerinde fakülte/bölüm olanakları ve öğretim programları hakkında düşüncelerini saptayabilmektir.

Mezuniyet sonrası mezunlar ile üniversiteler arası bağlantıların kesildiği, bağlantıların sürmesi yönünde yapılması gereken çalışmaların ihmal edildiği görüşü yaygındır. Mezunların mesleki yaşamları, akademik çalışmaları, üniversiteden kazandıkları yeterlilikleri veya üniversiteden alamadıklarını düşündükleri eğitimleri, genel memnuniyetleri, kurumsal aidiyet ile ilgili izleme ve değerlendirme yapılması amacıyla günümüzde birçok üniversite mezun izleme sistemleri aracılığıyla mezunlarıyla iletişim kurmaktadır. Ayrıca mezun izleme komisyonu ile mezunlarla iletişim içerisinde olmanın iş ve sosyal yaşamın bugünkü küresel iklimi bağlamında önemli bir ihtiyaç olduğu belirtilmektedir.

Bu sayede mezunlarımızın bölümümüzün geliştirdiği eğitimsel veya sosyal aktivitelerden haberdar olabileceklerini ve yeniden üniversite yaşamına katılma imkanı bulabileceklerini düşünmekteyiz.  

Mezun İzleme Komisyonu Üyeleri

Görevi

Ünvanı

Adı- Soyadı

Güncel İletişim Adresleri

Başkan 

Doç. Dr.

Aslı Akyol Mutlu

aakyol@hacettepe.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Nesli Ersoy

nesli.arpaci@hacettepe.edu.tr

Üye

Öğr. Gör. Dr.

İnci Türkoğlu

turkoglu@hacettepe.edu.tr

Üye

Araş. Gör.

Elif Tunçil

elif.tuncil@hacettepe.edu.tr

Üye Araş. Gör. Aslıhan Alpaslan aslihan.alpaslan11@hacettepe.edu.tr

 

HÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü Mezun İzleme Komisyonu

Durum: Aktif (2017-2018 Öğretim Yılı itibariyle)

1962-2019 Lisans Düzeyi Mezun Sayısı: 2802

2017-2018 Yılı Lisans Mezun Sayısı: 129 (Ulaşılan: 104 öğrenci)

2018-2019 Yılı Lisans Mezun Sayısı: 119 (2020 yılı itibariyle ulaşılacak)

 

Komisyon Bilgileri

Fakültemiz/Bölümümüz mezunlarıyla irtibat kurarak, güncel bilgilerini takip eden bir komisyondur.

Komisyon Görevleri ve Çalışma Esasları

  1. Mezunlar ile iletişim halinde bulunarak ikamet adresi, e-posta adresi, telefon numarası gibi kişisel bilgileri toplar ve elektronik ortamda bilgi bankasına kaydeder.
  2. Mezunlar ile öğretim elemanları ve öğrencileri en az yılda 1 kez bir araya getirecek forum ya da toplantı gibi etkinlikler düzenleyerek karşılıklı fikir alış verişi için ortam sağlar.
  3. Mezunların çalışma alanları, kariyerleri, önemli projeleri ve başarılarını öğrencilere aktarmalarını sağlayarak, rehberlik ve motivasyon sağlar.
  4. Mezun İzleme Anketini uygulayıp değerlendirerek yönetime rapor sunar.
  5. Yaptığı çalışmaları, önerileri, istek ve ihtiyaçları Fakülte/Bölüm Yönetimine rapor halinde sunar.

Kullanılacak formlar: Mezun İzleme Anketi

Komisyonun Önemi

  • Öğrenim hayatları sonrasında mezunlarımızın profesyonel iş hayatına hazırlıkları ve bu süreçteki mesleki tutumları önemlidir. Mezunlara ulaştırdığımız anket (çoktan seçmeli, açık uçlu soru içeren) ile bireylerin öğrenim gördükleri meslekte çalışıp/çalışmadıkları, lisans programımızın mezunları yetiştirmede ne derece uygun ve nitelikli olduğu hakkında veri elde etmemizi sağlar.
  • Her yıl güncelleyerek uyguladığımız elektronik ankette (google docs) mezunlarımızın öğrenim hayatları sonrasındaki ikamet ettikleri şehirler, istihdamları [mezun oldukları programla ilgili alanda çalışıp/çalışmadığı, varsa iş bulma sürecindeki aracı(lar), ilk işe başlama süresi], çalışma alanları (kurum/üniversite/hastane/özel klinik koşulları), çalışma koşulları (devlet/vakıf, aylık gelirleri), mesleki tecrübeleri (klinikte hasta takibi/izleminde karşılaştıkları sorunlar), ulusal/uluslararası faaliyetleri (dernek veya topluluklara üyelikleri, sosyal ve/veya bilimsel aktivitelere katılım durumları), lisansüstü eğitime devam etme durumları (devlet/vakıf üniversitelerinde yüksek lisans/doktora eğitimleri) ile mezunların genel öneri ve katkıları da dikkate alınarak genel bir değerlendirme raporu hazırlanmaktadır.

2018 yılı Mezun Raporu için tıklayınız...