XI. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi
6 Haziran Diyetisyenler Günü Etkinliği
Akreditasyon
Bölümümüz
Beslenme Bilimleri

Genel Bilgi

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Aylin Ayaz

Beslenme Bilimleri Anabilim Dalı Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’ne bağlı olarak 1994 yılında kurulmuştur.  Beslenme Bilimleri Anabilim dalı, besin ögelerinin türlerini, miktarlarını, özelliklerini, biyokimyasal ve fizyolojik süreçlerdeki rollerini, besinlerin bileşimini, fiziksel ve kimyasal özelliklerini, üretimden tüketime değin besinlere uygulanan işlemlerin besin ögelerine etkilerini ve ayrıca çeşitli yollarla besine bulaşarak besin kirliliğine neden olan bileşenleri inceleyen bilim dalıdır. Anabilim dalı çalışmaları ile yaşam boyu birey ve toplum sağlığının korunması için gerekli ileri düzeyde bilgi üretmeyi, araştırma ve uygulamalar yapmayı ve bu çerçevede akademik bakış açısı sağlamayı amaçlamaktadır.

Misyon
21. yüzyılın gereksinimlerini karşılayacak üst düzey bilgi ve beceri ile donatılmış beslenme bilimcileri yetiştirilmesi için uluslararası standartlarda eğitim-öğretim programı uygulamak, araştırma olanakları sunmak, üretilen bilginin ilgili tüm sektörlere iletilmesini, kullanılmasını sağlamak ve sürekli gelişmek.

Vizyon
Türkiye’de “Beslenme Bilimleri Mükemmelliyet Merkezi” olmak ve dünyada “Beslenme Bilimleri Mükemmelliyet Merkezleri”  arasında yer almak.

Bu doğrultuda, Beslenme Bilimleri Anabilim Dalı;
1. Değişen yaşam koşullarına uygun, sağlığı geliştirici, hastalıktan koruyucu ve tedavide etkin olan besin özelliği taşıyan ve/veya taşımayan diyet faktörlerinin işlevlerine yönelik gerekli alt yapıyı oluşturarak, güncel gelişmeler ile senkronize, toplumu besin ve beslenme konularında bilgilendirir ve bilinçlendirir.
2. Bireylerin ve dolayısıyla toplumun besin seçimindeki fizyolojik, psikolojik, ekonomik ve sosyolojik etmenleri belirler ve buna yönelik araştırmalar yapar.
3. Toplumun besin tüketim durumunun saptanmasına yönelik çalışmalar yapar, sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirir, ülkenin temel beslenme plan ve politikalarının belirlenmesine ve uygulanmasına yardımcı olur.
4. Üretim-tüketim zincirindeki tüm aşamalarda, besinlerde oluşan değişiklikler ile bunların insan vücudundaki metabolik etkilerini inceler.
5. Sağlıklı beslenmeye ve özel amaçlara yönelik, çevreye uyumlu besinler geliştirir ve bunların doğru kullanımını sağlar.

 

Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Aylin Ayaz

(04.10.2019 - 13.07.2022)

baylin@hacettepe.edu.tr   

Prof. Dr. Zehra Büyüktuncer Demirel 

zbtuncer@hacettepe.edu.tr

Doç. Dr. Nesli Ersoy              

nesli.arpaci@hacettepe.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Funda Tamer

fundat@hacettepe.edu.tr

Öğretim Yardımcıları

Araş. Gör. Dr. Cansu Çetin Karakaş

cetin.cansu@hacettepe.edu.tr

Araş. Gör. Zeynep Büşra Bozkur

zeroglu@hacettepe.edu.tr

Araş. Gör. Yücel Büyükdere (ÖYP)

yucelbuyukdere@hacettepe.edu.tr

Araş. Gör. Elif Uluğ (ÖYP)

elif.ugur@hacettepe.edu.tr

Araş. Gör. Rümeysa Yeniçağ (ÖYP)

rumeysa.yenicag@hacettepe.edu.tr

Araş. Gör. Seray Akalın (ÖYP)

seray.akalın@hacettepe.edu.tr

Araş. Gör. Hacer Yalçimin (ÖYP)

haceryalcimin@hacettepe.edu.tr

Araş. Gör. Semra Bakır Angay (ÖYP)

semrabakir@hacettepe.edu.tr

Araş. Gör. Büşra Turan Demirci (ÖYP)

busraturan@hacettepe.edu.tr

Araş. Gör. Nur Bengü Erdem (ÖYP)

bengu.erdem@hacettepe.edu.tr