XI. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi
6 Haziran Diyetisyenler Günü Etkinliği
Akreditasyon
Bölümümüz
Projeler

Bölümümüzün yürüttüğü faaliyetler içinde projeler önemli bir yer tutmaktadır. Toplum sağlığının korunmasına, geliştirilmesine, diyetisyenlik hizmetlerinin ve eğitiminin iyileştirilmesine yönelik, öğretim elemanlarımız tarafından yürütülen ya da diğer disiplinlerle ortak gerçekleştirilen çok sayıda ulusal proje ve Avrupa Birliği ülkeleriyle yürütülen uluslararası projeler bulunmaktadır.

Türkiye’de ilki 1974 yılında yapılan Beslenme ve Sağlık Araştırması” ile 1984 yılında yapılan “Türkiye Besin Tüketim Araştırmasından sonra TC Sağlık Bakanlığı işbirliği ile yürütülen 2010 Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması da Bölümümüz Öğretim Üye ve Elemanları tarafından desteklenmiş ve yürütülmüştür.

Tamamlanan Projeler

Bölümümüzün yürütmüş olduğu ve tamamlanmış olan diğer ulusal ve uluslararası projelerden bazıları şunlardır:

 1. Ankara İli, İlçe ve Köylerinde Beslenme Alışkanlıkları ve Kültürü, 1992 (T.C Kültür Bakanlığı).
 2. 6-12 Yaş Grubu Çocuklarda İyot Yetersizliği Hastalıkları, Görülme Sıklığı ve İyotlu Tuz Kullanım Durumu:15 İl’de Beslenme Eğitimi Araştırma Projesi. 1995 (H. Ü. Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Sağlık Bakanlığı, Ana ve Çocuk Sağlığı/Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı işbirliğinde yürütülmüştür).
 3. Toplumun Beslenmede Bilinçlendirilmesi Projesi-7 İl Beslenme Araştırması- 1997, H.Ü. Sağlık Teknolojisi YO., Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Sağlık Bakanlığı, Ankara,Eylül 1998.
 4. Assessment of Nutrition and Health Status of Vulnerable Groups Affected by the Earthquake in Marmara Region. HUNDD/MOH/PHC/UNICEF, Ankara, 1999.
 5. Assessment and Evaluation of Energy and Nutrients Content of Daily Menus Being Catered in Central Kitchens in Marmara Earthquake Region, Hacettepe University, Department of Nutrition and Dietetics, Ministry of Health, General Directorate of Primary Health Care, UNICEF,1999.
 6. The Turkish Heart Study - A Study of Dietary Habits, Blood Cholesterol, and Glucose Levels in Turkish Children Age 8 to 10 Years. California Üniversitesi Gladstone Kardiovasküler Araştırma Enstitüsü, İstanbul Amerikan Koç Hastanesi ve Hacettepe Üniversitesi Beslenme Diyetetik Bölümü İşbirliği ile Ankara’da yürütülmüştür, 2000.
 7. Bazı sebze ve meyvelerden ekstrakte edilen fenolik bileşiklerin antioksidan aktivitelerinin saptanması (Proje numarası: 01 02 402 005), HÜBAB, 2001.
 8. Adölasanların Üreme Sağlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi, 2001. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNPA) ve Sağlık Bakanlığı İşbirliği.
 9. “Sporcu ve Sporcu Olmayan Bireylerin Vücut Kompozisyonları ve Beslenme Durumları İle Serum Leptin Düzeyleri ve Kan Lipit Profillerinin Değerlendirilmesi” Kapsamlı Araştırma Projesi 19.10.2001- 2003)
 10. Adölasan Sağlığı ve Gelişimi Projesi, 2001-2005 Ülke Programı, Sağlık Bakanlığı ve Unicef İşbirliği Projesi.
 11. Anne Sütünün Laktoz ve Oligosakkarit Miktarı ile Maternal Beslenme Arasındaki Muhtemel Etkileşimin Araştırılması, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Projesi, Proje No: 01 02 402 006, 2001- 2005.
 12. Beslenme ve Gıda Alanlarında Eğitim ve İşgücü Yetiştirme Projesi. 2002-2004 (Milli Eğitim Bakanlığı/Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü işbirliğinde yürütülmüştür).Evhalkı İyotlu Tuz Kullanım Durumu, Evlerde Kullanılan ve Piyasada Satılan İyotlu Tuzun İyot İçeriğinin Kalitatif Yöntemle Saptanması. 2003 (Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü/ Sağlık Bakanlığı AÇSAP/UNICEF işbirliği ile 13 ilde yürütülmüştür).
 13. Besin Sanayinde artan Know-How ihtiyaçlarının karşılanması: Hacettepe Üniversitesinin alması gereken pozisyon: Mineral analizlerinin beslenme biliminde önemi ve Hacettepe Beslenme ve Diyetetik bölümüne katkıları  (Proje Numarası: 03 G 052), HÜBAB, 2003.
 14. Türk Halkında Düşük Seviyelerde Bulunan Yüksek Dansiteli Lipoprotein (HDL) Kolesterol İle İlgili Aile Çalışmaları. California Üniversitesi Gladstone Kardiovasküler Araştırma Enstitüsü, İstanbul Amerikan Koç Hastanesi ve Hacettepe Üniversitesi Beslenme Diyetetik Bölümü İşbirliği ile Kayseri’de yürütülmüştür. 2003.
 15. Türk Erişkinlerinde Kalp Hastalıkları ve Risk Faktörleri (TEKHARF) Çalışması, 2003-2007 (Türk Kardiyoloji Derneği işbirliği ile yürütülmüştür).
 16. Türk Toplumunda Yüksek Dansiteli Lipoprotein Düzeyi Düşüklüğü Belirlenmiş Ailelerde Genetik ve Beslenme Etmenlerinin Saptanması, 2004. Gladstone Institute of Cardiovascular Disease, Cardiovascular Research Institute and Departments of Medicine and Pathology, University of California, Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Gladstone Araştırma Laboratuvarı.
 17. Sincan Organize Sanayi Sitesi (OPAL) Hazır Giyim Fabrikasında Çalışan İşçiler İçin “Sağlık ve Zindelik Programı”, (Proje başlama ve bitiş tarihi 17 Haziran 2004-2005)
 18. Diyetetik Amaçlı Peynir Üretiminde Süt Yağı Yerine İnteresterifiye Bitkisel Yağ ve Yağ Yerine Geçebilecek Alternatif Maddelerin Kullanımı ve Bunun Peynir Kalitesine Etkileri. Bilimsel Araştırmalar Birimi Projesi Raporu, Proje No:01 02 402 007, 2005.
 19. Estimating Food Wastage from Households in Turkey. Working Paper, FAO/Roma, 2005.
 20. Sağlık Bakanlığı Genel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü İşbirliği ile “Sporcu Çocukların Beslenme ve Sağlık Durumlarının Geliştirilmesi Programı”, (Proje başlama tarihi 1 Şubat 2005-2006)
 21. T.C. Sağlık Bakanlığı’nın Avrupa Birliği ile başlattığı Türkiye’de Üreme Sağlığı Programı çerçevesinde ÇESAV (Çevre, Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı), KEÇİÖREN Belediyesi ve TÜKAD (Türkiye Üniversiteli Kadınlar Derneği) tarafından desteklenen SAĞLIK KAFE GENÇLİK MERKEZİ oluşumu ve gençlere (12-20 yaş) Üreme Sağlığı, Ergenlikte Psikolojik ve Sosyal Değişimler, Meslek Seçimi ve Rehberliği, Ergenlikte Beslenme Eğitimi projesi. Aralık 2005- Aralık 2006.
 22. Beslenme Laboratuvarı’nın Alt Yapısının Güçlendirilmesi ve Beslenme Antropometri Laboratuvarının oluşturulması, Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu Altyapı Projesi, Proje No: 05A402001, 2005-2010.
 23. 12-23 Aylık Bebeklerde Demir Desteğinin Anemi Önlenmesinde Rolü. 2006 (TC. Sağlık Bakanlığı AÇSAP ile yürütülen Demir Yetersizliği Anemisinin Önlenmesi ve Kontrolü Programı çerçevesinde programın izlenmesi için yürütülmüştür).
 24. Türkiye Kalp ve Damar Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı
 25. Türkiye Obezite Eylem Planı
 26. Household Food Wastage in Turkey. FAO. Statistics Division Working Paper Series. No:ESS/ESSA/006e.Feb.2006 (FAO işbirliği ile yürütülmüştür).
 27. Beslenme Eğitimi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, YAYÇEP-Yaygın Çiftçi Eğitim Projesi, Yayın Seri No: 48, Ankara, 2006.
 28. Ankara Piyasasında Satılmakta Olan Isıl İşlem Geçirmiş/Geçirmemiş Sütlerin Mineral İçeriği: Ev Koşullarında Bu Sütlere Uygulanan Isıl İşlemlerin Mineraller Üzerine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Proje Numarası: 06 01 402 001, 2006-2007.
 29. Mevsimsel Değişikliklerin Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrencilerinin Besin Tüketimi, Beslenme Alışkanlıkları, Antropometrik Ölçümleri ve Bazı Serum Vitamin Düzeyleri Üzerine Etkisi. (HÜBAB 2006-2008)
 30. Metabolik sendromlu hastaların genetic özellikleri ile beslenme ve diğer yaşam tarzı alışkanlıklarının değerlendirilmesi (Proje Numarası: 07 D01 101 003), HÜBAB 2007.
 31. Street Food Vendors in Ghana – Can They Be Used To Provide A More Healthful Diet? University of Chester, Bilimsel Araştırmalar Birimi, 2007.
 32. Fruit And Vegetables On Prescription: A Brief Intervention In Primary Care. University of Chester, Bilimsel Araştırmalar Birimi, 2007.
 33. A Cross-Cultural Examination of Issues Relating To Obesity And Its Management Amongst Turkih And English Women. University of Chester, Bilimsel Araştırmalar Birimi, 2007.
 34. Amino Asit Suplemanlarının Vücut Bileşimine, Biyokimyasal Parametrelere ve Kas Geliştirmeye Etkisi. (Destek Projesi 14.3.2007-2009)
 35. Tackling the social and economic determinants of nutrition and physıcal activity for the  prevention of obesity across Europe- EURO-PREVOB. EU F6 Programme. (2007-2010) SP5A-CT-2006-044291. www.europrevob.eu
 36. A European Commission Specific Support Action to investigate the risk-benefit analysis of foods- BRAFO. F6 Programme (2007-2010)
 37. Türkiye'de Okul Çağı Çocuklarında (6-10 Yaş) Büyümenin İzlenmesi Projesi (TOÇBİ), 2008 (T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, H.Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü ve T.C. MEB Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı işbirliği ile yürütülmüştür).
 38. Detection Of Konjac Glucomannan By Immunoassay.  University of Chester, Bilimsel Araştırmalar Birimi, 2009.
 39. TÜBİTAK Projesi /Mikroyapı Analizleri ile Tahribatsız Gıda Kalite Testleri: Mikro-FTIR Çalışması, Ocak 2009-2012,TÜBİTAK, İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü, Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
 40. Ankara'nın Çankaya İlçesi'ndeki İlköğretim Okullarındaki Kantinlerde Satılan Tost Malzemelerinden Sucuk ve Kaşar Peynirlerinin Compact Dry Yöntemi ile Mikrobiyolojik Yönden incelenmesi, H.Ü Bilimsel Araştırmalar Birimi, Kapsamlı Proje.
 41. Yataklı Tedavi Kurumlarında Farklı İki Yöntemle Üretilen Köfteli Yemeklerdeki Staphylococcus aureus ve Staphylococcal Ekzotoksin A Varlığının Klasik ve Moleküler Mikrobiyolojik Yöntemlerle Saptanması, H.Ü Bilimsel Araştırmalar Birimi, Destek Proje.
 42. Türkiye’de Organik ve Klasik Yöntemlerle Üretilen Zeytinyağlarının Ağır Metal İçeriğine Yönelik Bir Araştırma. (Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, 010 01 401 001 (5214), 2010.
 43. Hacettepe Üniversitesi SBF Beslenme ve Diyetetik Bölümü, TC Sağlık Bakanlığı, Ankara Numune Hastanesi, “TBSA- Toplumda Beslenme ve Sağlık Durumunun Araştırılması”  projesi, eğitici olarak, Şubat 2010, Antalya.
 44. Arizona Üniversitesi “Stealth Health” projesi, (saha çalışması), (Mart 2010-Temmuz 2010, Tucson, USA.
 45. The cholesterol-lowering efficacy of plant stanol ester yoghurt in a Turkish population: a double blind, placebo-controlled trial.  (Proje Numarası: CL 2010-024), HÜBAB 2010.
 46. Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması-2010 Beslenme Durumu ve Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Raporu. TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü TC Sağlık Bakanlığı yayın No: 931, ISBN: 978-975-590-483-2, 2010-2014.
 47. Çiğ Olarak Tüketilen Bazı Salata Malzemelerinin Mikrobiyolojik Olarak İncelenmesi. H.Ü Bilimsel Araştırmalar Birimi, Destek Projesi, 2011.
 48. "Türkiye’de Organik ve Klasik Tarımsal Yöntemlerle Üretilen Zeytinyağlarının Ağır Metal İçerik Yönelik Bir Araştırma". Proje No: 010 01 401 001 -5214. (17.01.2011-2014).
 49. T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü “Sporcu Çocukların Beslenme ve Sağlık Durumlarının Geliştirilmesi”, Projesi (2012)
 50. Emeklilik sürecine hazırlık programlarının geliştirilmesi. H.Ü GEBAM, Hacettepe Üniversitesi Destek Projesi (2012).
 51. Dondurulmuş Et Ürünlerinin Heterosiklik Aromatik Amin İçeriklerinin Ultra Hızlı Sıvı Kromatografi (UFLC) ile Belirlenmesi”, “Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Hızlı Destek Projesi 2012-2013.
 52. Amatör Futbolcuların Sıvı Tüketim Alışkanlıkları ve Sıcak Havada Yapılan Antrenmana Terleme Yanıtları”, (Bilimsel Araştırma Projesi-BAP Ağustos, 2012-2013)
 53. Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesini Etkileyen Durumların ve Yapılması Gerekenlerin Belirlenmesi, Koruyucu Sağlık Hizmetleri Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi (Onay no: 29891) TC Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı,13.03.2013.
 54. Obezite ile Mücadele Fiziksel Aktivite ve Sağlıklı Yaşam Projesi. TC Sağlık Bakanlığı, Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Daire Başkanlığı, 2013.
 55. “Çok Sektörlü Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı” projesi. TC. Çevre Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı, (Çalıştaylar: Mayıs 2013- Şanlıurfa, Haziran 2013 - Kayseri.)
 56. Sıçanlarda Maternal Diyetle Fruktoz Alımının Fetüse Etkilerinin Bazı Lipit Parametreleri ve Lipogenez Açısından İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Hızlı Destek projesi (Proje numarası: 013D03401001), 2013-2014.
 57. Kitosan Kullanımının Pirzolada Heterosiklik Aromatik Amin Oluşumu Üzerine Etkisinin Belirlenmesi, HÜBAB, 07.05.2013-30.06.2014.
 58. Konjuge Linoleik Asit Kullanımının Pirzolada Heterosiklik Aromatik Amin Oluşumu Üzerine Etkisinin Belirlenmesi, HÜBAB, 19.08.2013-23.07.2015.
 59. Kolorektal Kanserli Hastalarda Serum D Vitamini Düzeyi ile D Vitamini Reseptör Polimorfizmi İlişkisinin Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,).Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Proje No:013D03401002, 2013-2016.
 60. Açıkta Satılan Baharatların Eş Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Destek Projesi, 05.02.2013-07.07.2017.
 61. Farklı Pişirme Yöntemlerinin Patateslerin Glisemik İndeks Değeri Üzerine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Destek Projesi (Proje Kodu 014 D09 401 002-724), Ankara, Eylül 2014 - Eylül 2015.
 62. Ratlarda Maternal Düşük Kaliteli Protein Diyetinin Fetal Gelişim ve Plazma Amino Asit Profili Üzerine Etkisi, TÜBİTAK, 14.11.2014-14.11.2015.
 63. KKTC Güzelyurt Bölgesi’nde Üretilen Zeytinyağı ile Olası Ağır Metal Alımı Arasındaki İlişkiyi İncelemeye Yönelik Bir Çalışma, HÜBAB, 25.11.2014- 04.03.2016.
 64. Yeni tanı almış premenopozal meme kanserli kadınların beslenme durumları ve serum D vitamini düzeylerinin değerlendirilmesi, HÜBAB, 04.03.2014-24.10.2016.
 65. Ankara İlinde Yaşayan Yaşlı Bireylerde Mevsimsel Değişimin Beslenme Durumu, Fiziksel Aktivite Düzeyi ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etlisi, HÜBAB, 2014-2016.
 66. Farklı Alüminyum Folyolar Kullanılarak Fırınlanan Çeşitli Et Türlerinde Alüminyum Geçişlerinin Saptanması, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Proje No:014 D12 401 004-813, 2014-2017.
 67. Farelerde diyet karbonhidrat ve yağının karaciğerde inflamasyon ve lipogenez üzerine olası etkileri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, (Proje Numarası: 114S726), 2014-2018.
 68. İnflamatuar barsak hastalığı olan bireylerde beslenme, HÜBAB, 09.02.2015-31.08.2015.
 69. Farklı Tabak Ölçülerinin Doygunluk ve Enerji Alımı Üzerine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Proje No: TDS-2015-5272, 2015-2016.
 70. Alıç ve Enginar Ekstraktının Heterosiklik Aromatik Aminlerin Oluşumu Üzerine Etkisi, TÜBİTAK, 01.04.2015-08.12.2016.
 71. İnterdisipliner Sağlık Modeli Projesi. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu, Akyurt Toplum Sağlığı Merkezi, Ankara, 05.05.2015 – 05.05.2016.
 72. Yoğurtta ve İnvitro Modelde Probiyotik Bakteriler ve İnülinin Aflatoksin M1 Seviyesini Azaltıcı Etkisinin İncelenmesi, HÜBAB, 04.08.2015-14.10.2016.
 73. Non-Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı Vakalarında Serum D Vitamini Düzeylerinin İncelenmesi, HÜBAB, 07.09.2015-24.06.2016
 74. Dezavantajlı Bölgelerde Yaşayan Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sosyal, Duygusal ve Sağlık Gelişimlerinin Değerlendirilmesi. Proje Kod No: SDS-2015-5455. Proje Türü: destek, HÜBAB, 20.05.2015-13.02.2017.
 75. Maternal diyette yüksek fruktozlu mısır şurubu ve sukrozun insulin ve lipogenez üzerine etkileri, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Hızlı Destek projesi (Proje numarası: THD-2015-5528), 2015-2017.
 76.  Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nde Laboratuvar Güvenliğinin Sağlanması, Alt Yapı Projesi, HÜBAB, 12.10.2015-21.08.2017.
 77. Maternal Obezite ve Taurin Suplemantasyonunun, Gebelik, Fetal Büyüme ve Gelişim Üzerine Etkileri, TÜBİTAK, 31.08.2015-23.07.2018.
 78. Kardiyovasküler hastalıklara yeni bir bakış: Diyetle alınan karsinojenik heterosiklik aminlerin kardiyovasküler programlama üzerine etkileri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) 3501 Kariyer Geliştirme Programı (Proje Numarası: 115S623), 2015-2019.
 79. Obez Bireylerde Kahvaltının Glisemik İndeks ve Glisemik Yükünün İştah ve Tokluk Üzerine Etkisi. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK). 2019.
 80. Şişman Kadınlarda Farklı Protein İçerikli Diyetlerin Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi, Erzincan Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Proje No: TSA-2016-354, 2016-2017.
 81. Gebelik ve Laktasyon Dönemlerinde Düşük Kaliteli Protein Diyeti ile Beslenen Ratlarda Plazma Biyokimyasal Parametrelerinin İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Proje No:10497, 12.07.2016 -17.02.2017.
 82. Zeytin Yaprağı Özütünün Farklı Pişirme İşlemleri Uygulanmış Somon Balığı Yağ Asidi Kompozisyonu Üzerine Etkisi, HÜBAB, 28.06.2016-06.11.2017.
 83. Süt ve Süt Ürünlerinin Yağ Asidi Kompozisyonlarının Belirlenmesi, HÜBAB, 28.06.2016-06.11.2017.
 84. Obez Adolesanlarda Besin Insülin Indeksinin Metabolik Parametreler Üzerine Etkisi, TÜBİTAK, 15.07.2016-15.07.2017.
 85. Farklı Beden Kütle İndeksine Sahip Kadınların Beslenme Durumunun Bazı İnflamasyon Belirteçleri ile İlişkisinin Değerlendirilmesi, Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Proje No: 124, 2016-2018.
 86. Tip 2 Diyabetli Bireylerde Diyetsel Faktörlerin İnflamatuar Belirteçler ve Serum Adiponektin Düzeyi Üzerine Etkisi, HÜBAB, 2017-2018.
 87. Obezitede FTO gen varyantlarının diyet bileşenleri ile ilişkisi (Proje Numarası: 216S272), TÜBİTAK, 01.03.2017-01.02.2018.
 88. Sıçanlarda Kafeterya Diyeti ve Yüksek Yağlı Diyetin Obezite ile İlişkili Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması, HÜBAB, 20.04.2017 -10.08.2018.
 89. Hacettepe Üniversitesi ve Akyurt Toplum Sağlığı Merkezi Obezite Tarama Projesi, Proje No: THD-2017-13694, 2018. Hızlı Destek Projesi, HÜBAB, 2017-2018.
 90. Prebiyotik Probiyotik ve Sinbiyotiklerin Kısa ve Uzun Dönemde Tokluk ve Besin Tüketimi Üzerine Etkisi (Proje Numarası: THD-2017-15479), HÜBAB, 29.09.2017-11.06.2018.
 91. Oruç Tutan Bireylerde Serum FGF21 Düzeylerinin Beslenme Durumunun ve Bazı Antropometrik Ölçümlerin İncelenmesi, HÜBAB, 21.11.2017-28.05.2018.
 92. Süt ve Süt Ürünlerinin Yağ Asidi Kompozisyonlarının Belirlenmesi, HÜBAB, 12.12.2017-13.08.2018.
 93. Obez ve Obez Olmayan Annelerin Matür Anne Sütü Yağ Asidi İçeriği ve İştah Hormon Düzeylerinin Karşılaştırılması, TÜBİTAK, 15.10.2018-15.06.2019.
 94. Kronik Böbrek Hastalığı Oluşturulan Ratlarda Prebiyotik Tüketiminin Bağırsak Kaynaklı Üremik Toksinler ve Hastalığın Progresyonuna Etkisi, TÜBİTAK 1002 PROJESİ, PROJE NO:217S980, Haziran 2018-
 95. Tip 2 Diyabet ve İnsülin Direnci Olan Bireylerde Beslenme ve Egzersiz Tedavisinin Bazı Serum Miyokin ve Adipokin Düzeyleri Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi, TÜBİTAK, 01.12.2018-
 96. Profesyonel Voleybolcularda Serum 25(OH)D Vitamini Düzeyi ile Beslenme Durumu ve Fiziksel Performans İlişkisi. Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Hızlı Destek Projesi, Proje No: 16804, 2018-
 97. Chia Tohumunun (Salvia Hispanica L.) Ratlarda Kafeterya Diyeti ile İndüklenen Obezite Üzerine Etkisi, HÜBAB, 08.04.2019-
 98. Bariatrik Cerrahi Geçiren Hastalarda Bağırsak Mikrobiyotası ve Metabolik Parametreler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi (Proje Numarası: THD-2019-18000), HÜBAB, 12.04.2019-
 99. Ratlarda Maternal Obezite ve Taurin Suplementasyonunun Gebelik Fetal Büyüme ve Gelişim Üzerine Etkileri, HÜBAB, 28.02.2019-
 100. Farklı Yöntemler ile Enkapsüle Edilen Probiyotiklerin in vivo ve in vitro Etkinliğinin Belirlenmesi, HÜBAP (Proje No: THD-2019-17899), 06.05.2019-
 101. Alerjeninin Çapraz Kontaminasyon Yolaklarının Değerlendirilmesi, HÜBAP (Proje No: TYL-2019-17903), 30.05.2019-
 102. Doğal Antioksidan İçeren Propolis ve Yaban Mersini Ekstrelerinin Heterosiklik Aromatik Amin Oluşumu Üzerine Etkileri, HÜBAP Hızlı Destek Projesi, 27.06.2019-
 103. Farklı yöntemler ile enkapsüle edilen probiyotiklerin in vivo ve in vitro etkinliğinin belirlenmesi. HÜBAB, 2019.
 104. Fındık alerjeninin çapraz kontaminasyon yolaklarının değerlendirilmesi. HÜBAB, 2019.
 105. Sağlıklı ve obez bireylerde hindistan cevizi yağı ve zeytinyağı alımının açlık ve tokluk üzerine akut etkilerinin değerlendirilmesi. HÜBAB, 2019.
 106. Yağlı karaciğer modelinde soğuk iskeminin AMPK regülasyonu üzerine etkileri. HÜBAB, 2019.
 107. Kistik fibrozisli hastalarda Lactobacillus rhamnosus GG desteğinin gastrointestinal sistem ve pulmoner inflamasyon ile beslenme durumuna etkisi. HÜBAB, 2019.
 108. Demans Teşhisi Konmuş Bireylerde Karadut (Morus Nigra) Tüketiminin Bilişsel Fonksiyonlara ve Antioksidan Kapasiteye Etkisi. TÜBİTAK. 2020-
 109. El Hijyeni Eğitimi Uygulamalarında Sanal Gerçeklik Yönteminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi. TÜBİTAK. 2020-
 110. NAFLD Hastalarında Karaciğer Hastalığının Evresi ile Serum Dallı Zincirli Amino asitler ve Fruktoz Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. BAP. 2020-
 111. Aflatoksin M1 Biyoerişilebilirliği Üzerine Probiyotik Mikroorganizmalar, Biyopolimer ve Diyet Lifi Etkinliğinin İncelenmesi. BAP. 2021-
 112. Gebe Kadınların Beslenme Durumlarının ve Diyet ile Optimal Besin Ögesi Alan Gebelerin Multivitamin Takviyesinin Bebeklerin Antropometrik ve Fontanel Boyutları Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. BAP. 2021-
 113. Sonik Hedgehog Ekspresyonunun Tat Duyarlılığı ve Besin Alımına Etkisi. BAP. 2021-

Devam Eden Projeler

 1. TÜBİTAK. Serbest ve Nanoenkapsüle Naringenin ve Berberin Fitokimyasal Bileşenlerinin C57BL/6J Farelerde Adipoz Dokunun Kahverengileşmesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi. 2021 – Halen
 2. TÜBİTAK. Pseudo-tahıl unlarıyla hazırlanan kurabiyelere eklenen bitki özütlerinin ileri glikasyon son ürünleri (AGE) oluşumuna etkisi. 2022 – Halen
 3. TÜBİTAK. Polikistik Over Sendromlu Bireylerde Diyet Müdahalesinin Serum İleri Glikasyon Son Ürünleri ve Metabolik Profil Üzerine Etkisi. 2022 – Halen
 4. TÜBİTAK. Yüksek Yağlı Diyetle Beslenen Farelerde Teobromin Fitokimyasalının Adipoz Doku Kahverengileşmesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi. 05.04.2023 – Halen
 5. BAP. TNF İnhibitörü ve Anti-İL 17 Kullanan Spondilo Artrit Hastalarında Vücut Yağ Dokusu ve Metabolik Durumların Belirlenmesi Etkenler ve Risk Faktörleri Açısından İncelenmesi ve Karşılaştırılması. 2021 – Halen
 6. BAP. Tip 2 Diyabetli Bireylerde Diyetin Fitokimyasal İçeriğinin ve Total Antioksidan Kapasitesinin Serum FGF21 Seviyesi Üzerine Etkisi. 2021 – Halen
 7. BAP. Kafeterya Diyeti ile Beslenen Sıçanlarda Akrilamid Alımının Obezojenik Etkilerinin İncelenmesi. 2021 – Halen
 8. BAP. Farklı Yöntemlerle Enkapsüle Edilen Probiyotiklerin İn vivo ve İn vitro Etkinliğinin Belirlenmesi. 2021 – Halen
 9. BAP. Bozada Prebiyotik ve Probiyotiklerin Aflatoksin B1 Detoksifikasyonu ve Biyoerişilebilirliği Üzerine Etkisi. 2021 – Halen
 10. BAP. Polikistik over sendromu tanılı kadın bireylerde diyetin inflamatuar indeksinin CD36 ve kardiyometabolik risk faktörleri üzerine etkileri. 2022 – Halen
 11. BAP. Birinci Basamakta Fazla Kilolu ve Obez Hastalara Pandemi döneminde Uygulanan Yoğun Yaşam Tarzı Müdahalesinin Etkisi Randomize kontrollü çalışma. 2022 – Halen

Son güncelleme: 16.05.2023