6 Haziran Diyetisyenler Günü Etkinliği
Akreditasyon
Bölümümüz
BDK 2021 - X. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik E-Kongresi
Tarihçe

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 1962 yılında “Hacettepe Sağlık Bilimleri Yüksekokulu" bünyesinde açılan “Diyetetik” programı ile beslenme ve diyetetik alanında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine başlamıştır. Bu program Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün, dolayısıyla Türkiye’de diyetisyenlik eğitiminin başlangıcı olmuştur.

Hacettepe Sağlık Bilimleri Yüksekokulu’nun 1963 yılında “Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi” haline gelmesiyle, Diyetetik Programı yeniden örgütlenerek fakültenin “Temel Bilimler Yüksekokulu’na" bağlı bir bölümü haline getirilmiştir. Hacettepe Üniversitesi’nin 8 Temmuz 1967 tarihinde 892 sayılı Kanun ile kurulmasından sonra, “Diyetetik Programı” da Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne bağlanmıştır. Daha sonra, 1968 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne bağlı Ev Ekonomisi Yüksekokulu kurulmuş, Diyetetik Programı bu okulun çekirdeğini oluşturmuştur. Bölümün meslek elemanı yetiştirmenin yanında, bir yükseköğretim kurumu olarak, diğer temel amacının da beslenme bilim dalında araştırma ve yayın faaliyetlerini yürütmek olduğu görüşü doğrultusunda, bölümün adı aynı yıl “Beslenme ve Diyetetik” olarak değiştirilmiştir. Her geçen gün gelişen Beslenme ve Diyetetik Bölümü’ne öğretim elemanı yetiştirmek amacıyla, 1968 yılında Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde “Beslenme ve Diyetetik Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programı” açılmıştır.

Bir süre kadar (1968-1976), Ev Ekonomisi Yüksekokulu içinde yer alan birim 1976 yılında Ev Ekonomisi Yüksekokulu’ndan ayrılarak “Gıda Analizleri ve Teknolojisi Bölümü” ile birlikte “Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu”na bağlanmıştır. 1977 yılında “Gıda Analizleri ve Teknolojisi Bölümü’nün Mühendislik Fakültesi’ne Gıda Mühendisliği olarak bağlanmasından sonra, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu'nun tek bölümü olarak lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmüştür.

Beslenme ve Diyetetik alanındaki gelişmelere uyum sağlayabilmek amacıyla, Beslenme ve Diyetetik Bölümüne bağlı olarak, 1994 yılında Beslenme Bilimleri, Diyetetik ve Toplu Beslenme Sistemleri, 2001 yılında da Toplum Beslenmesi olmak üzere dört anabilim dalı kurulmuştur. Her anabilim dalı kendi lisansüstü programını açmıştır. Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2007 yılında 26551 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kararla kurulan “Sağlık Bilimleri Fakültesi” bünyesinde konumlandırılmıştır.

 

Bölümümüzün 50 Yıllık Tarihçesi