6 Haziran Diyetisyenler Günü Etkinliği
Akreditasyon
Bölümümüz
BDK 2021 - X. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik E-Kongresi
Araştırma Görevlileri

 

Araş. Gör. Dr. Cansu Çetin Karakaş

Öğretim Yardımcısı
Ana Bilim Dalı: Beslenme Bilimleri ABD
E-posta: cetin.cansu@hacettepe.edu.tr
Telefon:  +90 (312) 3051094 - 160                                                                                                                              

İdari Görevleri: Strateji Planlama ve Geliştirme Komisyonu, Bologna Komisyonu

 

 

 

Araş. Gör. Damla Dedebayraktar

Öğretim Yardımcısı
Ana Bilim Dalı: Toplum Beslenmesi ABD
E-posta: damla.yilmaz@hacettepe.edu.tr
Telefon:  +90 (312) 3051094 - 169                                                                                                                            

İdari Görevleri: Tanıtım Komisyonu, Erasmus Değişim Programı, Mesleki Uygulamalar Komisyonu

 

 

 

Araş. Gör. Ömer Faruk Karabulut

Öğretim Yardımcısı
Ana Bilim Dalı: Toplu Beslenme Sistemleri ABD
E-posta: omerfaruk@hacettepe.edu.tr
Telefon:  +90 (312) 3051094 - 157                                                                                                                              

dari Görevleri: Spor Etkinlikleri Komisyonu

 

                                                                                     

Araş. Gör. Azad İlhan 

Öğretim Yardımcısı
Ana Bilim Dalı: Toplum Beslenmesi ABD
E-posta: azadilhan@hacettepe.edu.tr
Telefon:  +90 (312) 3051094 - 181                                                                                                                             

İdari Görevleri: Spor Etkinlikleri Komisyonu, Mezuniyet Töreni Komisyonu

 

Araş. Gör. Yücel Büyükdere

Öğretim Yardımcısı
Ana Bilim Dalı: Beslenme Bilimleri ABD
E-posta: yucelbuyukdere@hacettepe.edu.tr
Telefon:  +90 (312) 3051094 - 165                                                                                                                              

İdari Görevleri: Burs Komisyonu

 

 

Araş. Gör. Bengü Güzel

Öğretim Yardımcısı
Ana Bilim Dalı: Toplu Beslenme Sistemleri ABD
E-posta: benguguzel@hacettepe.edu.tr
Telefon:  +90 (312) 3051094 - 162

 

İdari Görevleri: Strateji Planlama ve Geliştirme Komisyonu

 

 

Araş. Gör. Lütfiye Parlak Yetişen

Öğretim Yardımcısı
Ana Bilim Dalı: Toplu Beslenme Sistemleri ABD
E-posta: lutfiyeparlak@hacettepe.edu.tr
Telefon:  +90 (312) 3051094 - 181                                                                                                                          

İdari Görevleri: Tanıtım Komisyonu

 

 

Araş. Gör. Dilem Tuğal Aslan

Öğretim Yardımcısı
Ana Bilim Dalı: Toplum Beslenmesi ABD
E-posta: dilemtugal@hacettepe.edu.tr
Telefon: +90 (312) 3051094 - 170

 

İdari Görevleri: Mezuniyet Töreni Komisyonu

 

Araş. Gör. Neşe Alıç

Öğretim Yardımcısı
Ana Bilim Dalı: Beslenme Bilimleri ABD
E-posta: nese.alic@hacettepe.edu.tr
Telefon: +90 (312) 305 10 94 - 164                                                                                                                            

İdari Görevleri: Tanıtım Komisyonu

 

 

Araş. Gör. Elif Uluğ

Öğretim Yardımcısı
Ana Bilim Dalı: Beslenme Bilimleri ABD
E-posta: elif.ugur@hacettepe.edu.tr
Telefon: +90 (312) 3051094 - 155

 

 

 

 

Araş. Gör. Arife Macit

Öğretim Yardımcısı
Ana Bilim Dalı: Toplu Beslenme Sistemleri ABD
E-posta: arife.macit@hacettepe.edu.tr
Telefon: +90 (312) 3051094 - 152

 

 

 

 

Araş. Gör. Gülbin Karagöl

Öğretim Yardımcısı
Ana Bilim Dalı: Toplum Beslenmesi ABD
E-posta: gulbin.ozuag@hacettepe.edu.tr
Telefon: +90 (312) 3051094 - 148

 

İdari Görevler: Strateji Planlama ve Geliştirme Komisyonu

 

 

Araş. Gör. Rümeysa Yeniçağ

Öğretim Yardımcısı
Ana Bilim Dalı: Beslenme Bilimleri ABD
E-posta: rumeysa.yenicag@hacettepe.edu.tr
Telefon: +90 (312) 3051094 - 168                                                                                                                       

İdari Görevleri: Tanıtım Komisyonu

 

 

Araş. Gör. Ayşe Şeyma Erdinç

Öğretim Yardımcısı
Ana Bilim Dalı: Diyetetik ABD
E-posta: ayseseymaerdinc@hacettepe.edu.tr
Telefon: +90 (312) 3051094 - 173

 

 

 

Araş. Gör. Seray Akalın Saygılı

Öğretim Yardımcısı
Ana Bilim Dalı: Beslenme Bilimleri ABD
E-posta: serayakalin@hacettepe.edu.tr
Telefon: +90 (312) 3051094 - 167

 

 

 

Araş. Gör. Aslıhan Ağaçdiken

Öğretim Yardımcısı
Ana Bilim Dalı: Toplum Beslenmesi ABD
E-posta: aslihan.alpaslan11@hacettepe.edu.tr
Telefon: +90 (312) 3051094 - 166                                                                                                                       

İdari Görevler: Bölüm Eşdeğerlik Komisyonu, Mezun İzleme Komisyonu, Araştırma Görevlisi Temsilcisi, Bologna Komisyonu

 

 

Araş. Gör. Elif Tunçil

Öğretim Yardımcısı
Ana Bilim Dalı: Diyetetik ABD
E-posta: elif.tuncil@hacettepe.edu.tr
Telefon: +90 (312) 3051094 - 174                                                                                                                           

İdari Görevler: Mezun İzleme Komisyonu 

 

 

Araş. Gör. Hacer Yalçimin Öcal

Öğretim Yardımcısı
Ana Bilim Dalı: Beslenme Bilimleri ABD
E-posta: haceryalcimin@hacettepe.edu.tr
Telefon: +90 (312) 3051094 - 150

 

 

 

Araş. Gör. Ayşe Aktaş

Öğretim Yardımcısı
Ana Bilim Dalı: Diyetetik ABD
E-posta: ayseaktas@hacettepe.edu.tr
Telefon: +90 (312) 3051094 - 173

 

 

 

Araş. Gör. Tuba Nur Yıldız Kopuz

Öğretim Yardımcısı
Ana Bilim Dalı: Diyetetik ABD
E-posta: tubanuryildiz@hacettepe.edu.tr
Telefon:  +90 (312) 3051094 - 150

 

İdari Görevler: Kalite Komisyonu 

 

Araş. Gör. Ayşegül Sivaslıoğlu

Öğretim Yardımcısı
Ana Bilim Dalı: Diyetetik ABD
E-posta: aysegul.deliloglu@hacettepe.edu.tr
Telefon: +90 (312) 3051094 - 147

 

 

 

Araş. Gör. Öznur Aydın

Öğretim Yardımcısı
Ana Bilim Dalı: Diyetetik ABD
E-posta: oznuraydin@hacettepe.edu.tr
Telefon: +90 (312) 3051094 - 154          

 İdari Görevler: Strateji Planlama ve Geliştirme Komisyonu, Bologna Komisyonu, Mesleki Uygulamalar Komisyonu, Araştırma Görevlisi Temsilcisi

 

 

Araş. Gör. Semra Bakır Angay

Öğretim Yardımcısı
Ana Bilim Dalı: Beslenme Bilimleri ABD
E-posta: semrabakir@hacettepe.edu.tr
Telefon: +90 (312) 3051094 - 149

 

İdari Görevler: Kalite Komisyonu 

 

 

 

Araş. Gör. Büşra Turan Demirci

Öğretim Yardımcısı
Ana Bilim Dalı: Beslenme Bilimleri ABD
E-posta: busraturan@hacettepe.edu.tr
Telefon: +90 (312) 3051094 - 151

 

 

 

                                                                                                              

Araş. Gör. Kübra Uçar Baş

Öğretim Yardımcısı
Ana Bilim Dalı: Toplum Beslenmesi ABD
E-posta: kubraucar@hacettepe.edu.tr
Telefon: +90 (312) 3051094 - 149

 

İdari Görevler: Bölüm Eşdeğerlik Komisyonu

 

 

Araş. Gör. Nur Bengü Erdem

Öğretim Yardımcısı
Ana Bilim Dalı: Beslenme Bilimleri ABD
E-posta: bengu.erdem@hacettepe.edu.tr
Telefon: +90 (312) 3051094 - 180                                                                                                                            

İdari Görevleri: Kalite Komisyonu, Mezuniyet Töreni Komisyonu

 

 

 Araş. Gör. Hande Gül Ulusoy Gezer

Öğretim Yardımcısı
Ana Bilim Dalı: Toplum Beslenmesi ABD
E-posta: handegululusoy@hacettepe.edu.tr
Telefon: +90 (312) 3051094 - 156                                                                                                                                   

İdari Görevler: Bologna Komisyonu, Kalite Komisyonu 

 

 

 Araş. Gör. Yeşim Öztekin

Öğretim Yardımcısı
Ana Bilim Dalı: Diyetetik ABD
E-posta: yesimoztekin@hacettepe.edu.tr
Telefon: +90 (312) 3051094 - 147                                                                                                                                    

 

                     

 

  Araş. Gör. Zeynep Büşra Bozkurt

 Öğretim Yardımcısı
 Ana Bilim Dalı: Beslenme Bilimleri ABD
 E-posta: zeroglu@hacettepe.edu.tr
 Telefon: +90 (312) 3051094 - 159                                           

İdari Görevler: Kalite Komisyonu, Eğitim Komisyonu

 

 

 

  Araş. Gör. Enes Mustafa Uçar

 Öğretim Yardımcısı
 Ana Bilim Dalı: Toplu Beslenme Sistemleri ABD
 E-posta: enesmustafaucar@hacettepe.edu.tr
 Telefon: +90 (312) 3051094 - 180